Bestuur

Het bestuur telt 12 leden en vormt het hart van de club. Er zijn verschillende werkgroepen, waarbij er aparte aandacht is voor jeugdwerking en andere activiteiten. Regelmatig worden er ook extrasportieve activiteiten georganiseerd. Ook hier worden dan aparte werkgroepen voor ingericht. De vergaderingen gaan elke 1ste donderdag van de maand door. Jaarlijks is er een ‘Algemene statutaire vergadering’. Deze vindt plaats in mei, voorafgaand aan de bestuursvergadering. Het bestuur zorgt ervoor dat de activiteiten binnen de club vlekkeloos verlopen en dat de kantine wordt uitgebaat tijdens het weekend. Uiteraard is het de bedoeling ook de leden (en hun ouders) zo veel mogelijk te betrekken bij alles wat er georganiseerd wordt. Alles gebeurt op vrijwillige basis.

Gegevens bestuur

 

Naam

E-mail

Nadine Craeghs

nadinecraeghs@gmail.com

An Verheyen

verheyen_ann@hotmail.com

Katrien Geerits

katriengeerits@skynet.be

Marc Luts

marc.luts@telenet.be

Ilse Geusens

ilsegeusens@hotmail.com

Annick Hollanders

annick.hollanders@skynet.be

Joris Leen

j.leen@skynet.be

Josiane Ceyssens

 

Marc Corstjens

corstjens.marc@telenet.be

Wendy Houben

wendyhouben69@hotmail.com

Hilde Craeghs

hildecraeghs@hotmail.com

Sara Leinders

saraleinders@gmail.com

Jos Schepers

jos.schepers@telenet.be