Club

Vocelli is een sportclub waar iedereen op zijn niveau en op een sportieve manier volleybal kan spelen. Er is een jeugdwerking waar jongeren van 6-14 jaar aan bod komen en er zijn recreatieploegen.

Aangezien de club onlangs bijna werd stopgezet en er een doorstart met een nieuw bestuur werd gemaakt, is een deel van de jeugdcompetitie verloren gegaan. Het is echter de bedoeling om opnieuw volop in te zetten op de jeugdwerking en door te groeien tot een volledig competitie aanbod. Groei is alleen mogelijk door de inzet van vele mensen die het volleybal een warm hart toedragen. De jeugdwerking is voor de club topprioriteit en steunt op twee pijlers: enerzijds tracht de club een degelijke sportieve opleiding te geven aan alle jeugdspelers door veelal gediplomeerde trainers. Anderzijds wil de club naar buiten komen als een dynamische club, die gekend is voor zijn fair-play. Om dit te realiseren heeft de club voor zichzelf en haar spelers een gedragscharter opgesteld. Hieronder worden een aantal rechten en plichten opgesomd die gelden voor elk lid van Vocelli, zowel speler, trainer als bestuurlid. Elk lid van Vocelli verklaart zich akkoord met dit charter door zijn jaarlijkse aansluiting bij de club.

De voorzitter, de jeugdco├Ârdinator en de sportieve commissie zullen toezien op het navolgen van dit charter. Afwijkingen, betwistingen en vragen omtrent het charter worden met eerder vermelde personen opgenomen.