Onze visie

Volleybalclub Vocelli wil volleybal promoten als sport voor iedereen, door mogelijkheden te bieden op zowel competitief als recreatief niveau.

Bij Vocelli primeren spelplezier, fairplay en het ploegaspect boven het resultaat.

Vocelli wil een gezellige club zijn en ruimte en tijd scheppen voor sociale interactie: binnen de ploeg, binnen de club, en met familieleden en sympathisanten. Hiertoe zullen regelmatig activiteiten georganiseerd worden die het clubgevoel versterken en tegelijk de deur openen naar potentiële nieuwe leden.

Om continuïteit te verkrijgen, zal ervoor gezorgd worden dat er voldoende aandacht blijft gaan naar ledenwerving.

Vocelli zal erover waken financieel gezond te zijn en te blijven. Vocelli is zich ervan bewust dat er voldoende initiatief en inventiviteit aan de dag zal moeten worden gelegd om de nodige zakelijke partners te vinden en te binden en het ledenaantal geleidelijk aan op te krikken.

Spelers bij Vocelli worden niet betaald.

In de jeugdopleiding zal fairplay centraal staan. De jeugdspelers zullen worden begeleid om te kunnen functioneren in ploegverband. Kwaliteiten als solidariteit, verdraagzaamheid, empathie en doorzettingsvermogen zullen worden gestimuleerd.

Er wordt naar gestreefd dat elke speler zo veel mogelijk kan spelen. Ook minder getalenteerde spelers moeten kansen krijgen.

De spelers worden technisch, tactisch en fysiek getraind.

Vocelli baat een eigen zaal uit. De prioriteit zal hierbij steeds gaan naar volleybalgerelateerde activiteiten.

Vocelli wil een club zijn waar iedereen zich thuis voelt, waar iedereen solidair is en fier op zijn club. Zowel bestuur, spelers als andere leden helpen elkaar en respecteren elkaar.

Onthaalbrochure Vocelli