Recreanten / Seniorenploegen

Voor de volwassenen is er momenteel geen officiële competitie van de Limburgse Volleybalbond. Het is wel de bedoeling dat de jeugd geleidelijk aan doorgroeit, zodat er uiteindelijk opnieuw een officiële competitie voor senioren kan worden georganiseerd.

Wel is er nu al de mogelijkheid om zich aan te sluiten bij de VKS competitie, zowel voor dames als voor heren. Er is één samenkomst per week, waarbij er ofwel een wedstrijd wordt gespeeld, ofwel een training wordt georganiseerd.Verder is er een gemengde recreatieve ploeg, die één keer per week samen volleybalt.Bij de volwassenen is het sociale aspect, inclusief “nakaarten” in de kantine, niet onbelangrijk. De consumpties zijn aan democratische prijzen te verkrijgen in de kantine van de club.

Trainingsuren

Klik hier voor meer info

Wie graag wil volleyballen maar geen zin heeft in competitie, kan zich aansluiten bij de recreanten.